top of page

Remote learning support

Public·6 members
Philip Muravyov
Philip Muravyov

Tabu Azerbaycanca: Dostlarınızla Oynaya Biləcəyiniz Ən Maraqlı Söz Oyunu


Tabu Azerbaycanca: Söz Oyunu Nədir və Necə Oynanır?
Söz oyunları, insanların dil bacarıqlarını inkişaf etdirmək, zeka sınaqdan keçirmek və əyləncəli vaxt keçirmek üçün seçdikləri maraqlı fəaliyyətlərdir. Söz oyunları arasında 1989-cu ildən bəri dünyada populyar olan bir oyun da Tabu adlanır. Bu oyun, Azərbaycanda da son illərdə sevilir və oynanır. Peki, Tabu Azerbaycanca nədir və necə oynanır? Bu məqalədə sizlər üçün bu suallara cavab verməyə çalışacağıq.


Tabu Azerbaycanca Nədir?
Tabu, iki komandanın rastgele seçilmiş sözləri izah etmeye çalışdığı bir söz oyunudur. Bu oyunun Azərbaycan dilində hazırlanmış versiyası Tabu Azerbaycanca adlanır. Bu oyun, kartlarda yazılı olan sözlü izah etmeyi tamaşa edir. Lakin izah eden şexs, kartda qeyd edilmiş beş qadağa sözü istifad etmeyi bacarmalıdır. Bu sözlere tabu deyilir. Eger izah eden şexs tabu sözlere toxunsan, onun komandası xal itirir.
tabu azerbaycancaTabu Azerbaycanca Oyununun Mәqsәdi
Tabu Azerbaycanca Oyununun Qaydaları
Tabu Azerbaycanca oyununu oynamaq üçün aşağıdakı qaydalara riayət etmək lazımdır:


 • Oyun iki komandaya bölünür. Hər komandada ən az iki nəfər olmalıdır. • Oyunun başlanğıcında, hər komanda özünə bir ad seçir. • Oyunun davamında, hər komandadan bir nəfər kartları çəkir və öz komandasına izah edir. Bu şexs izah edici adlanır. • İzah edici, kartda yazılı olan sözü izah etmeye çalışır. Lakin kartda qeyd edilmiş beş qadağa sözü istifad etmeyi bacarmalıdır. Bu sözlere tabu deyilir. • İzah edici, tabu sözlere toxunmadan, əlindəki kartı izah etmeye çalışır. İzah edici, yalnız sözləri istifad etmeli, əlləri ilə işarə etmeyi, səsləri təkrarlamayı və ya yaxın mәnada olan sözlәri demeyi bacarmalıdır. • İzah edicinin komandasından bir nәfәr, kartda yazılı olan sözü düzgün tәxmin etmeye çalışır. Bu şexs tәxminçi adlanır. • Tәxminçi, izah edicinin dediklәrinә әsaslanaraq, kartda yazılı olan sözü tәxmin etmeye çalışır. Tәxminçi, yalnız bir söz deyә bilәr vә bu söz kartda yazılı olan sözlә eyni olmalıdır. • Hәr kartın izah edilmәsi üçün 60 saniyә vaxt verilir. Bu vaxt әrzindә, izah edici vә tәxminçi hәr doğru cavab üçün bir xal qazanırlar. • Eger izah edici tabu sözlere toxunsan, onun komandası bir xal itirir. Bu halda, oyunun hakimi zöng vurur vә ya sәs çıxarar. • Eger izah edici kartda yazılı olan sözü izah etmeyi bacaramasan, onun komandası xal qazanmayar. Bu halda, izah edici kartı dәyişdirib davam ede bilәr. • Hakim, oyunun qaydalarına riayet olunduğunu yoxlayar vә xalları sayar.Tabu Azerbaycanca Oyununun Faydaları
Tabu Azerbaycanca oyununu oynamaq sadece Əylenceli deyil, haminiz üçün faydalı da olacaq. Bu oyunun faydalarından baziLari bunlardir:


 • Bu oyun, dil bacarıqlarınızı inkişaf etdirir. Sözlüri izah etmek üçün yeni vƏ maraqlı ifadeler öyrƏnirsiniz. • Bu oyun, zeka sınaqdan keçirir. Sözlüri tƏxmin etmek üçün lojik düşünmƏk vƏ ƏlaqƏlƏndirmƏk lazimdir. • Bu oyun, yaddaşınızı gücləndirir. Sözləri və qadağa sözləri yadda saxlamaq üçün diqqətinizi artırır. • Bu oyun, komunikasiya və əməkdaşlıq bacarıqlarınızı yaxşılaşdırır. Komanda yoldaşlarınızla əlaqə qurmaq və birgə həll yolu tapmaq üçün dilinizi və beden dilinizi effektiv şəkildə istifadə edirsiniz. • Bu oyun, stresi azaltmaq və keyfiyyətli vaxt keçirmək üçün əla bir vasitədir. Bu oyun, sizi gülünc və maraqlı situasiyalara gətirir və sizin əylənmənizi təmin edir.Tabu Azerbaycanca Necә Oynanır?
Tabu Azerbaycanca oyununu oynamaq üçün aşağıdakı addımları izlәmәk lazımdır:


Tabu Azerbaycanca Oyununun Hazırlığı
Tabu Azerbaycanca oyununu oynamaq üçün lazım olan materiallar bunlardır:


 • Tabu Azerbaycanca kartları: Bu kartlar, hәr birindә bir әsas söz vә beş qadağa söz yazılı olan kartlardır. Bu kartlar, müxtәlif mövzularda olaraq hazırlanmışdır. Mәsәlәn, mәdәniyyәt, idman, tarix, coğrafiya vә s. • Zöng: Bu zöng, izah edicinin tabu sözlere toxunduğunu bildirmek üçün istifadә edilir. Zöng yerinә başqa sәs çıxaran cihazlar da istifadә edilә bilәr. • Vaxt sayan cihaz: Bu cihaz, hәr kartın izah edilmәsi üçün verilmiş 60 saniyәlik vaxtı saymaq üçün istifadә edilir. Vaxt sayan cihaz yerinә telefon, saat vә ya başqa cihazlar da istifadә edilә bilәr. • Xal sayan cihaz: Bu cihaz, hәr komandanın qazandığı vә itirdiyi xalları saymaq üçün istifadә edilir. Xal sayan cihaz yerinә kağız, qalem vә ya başqa cihazlar da istifadә edilә bilәr.Tabu Azerbaycanca Oyununun Başlanğıcı
Tabu Azerbaycanca oyununu başlamaq üçün aşağıdakı addımları yerinә yetirmƏk lazımdır:


 • Oyun iki komandaya bölünür. HƏr komandada Ən az iki nƏfƏr olmalıdır. • Oyunun başlanğıcında, hƏr komanda özünƏ bir ad seçir. • Oyunun hakimi seçilir. Hakim, oyunun qaydalarına riayet olunduğunu yoxlayar vƏ xalları sayar. • Kartlar qarışdırılır vƏ ortaya yığılır. Bu kartlardan bir dәstә seçilir vә izah edicilәrә verilir. • Oyunun ilk izah edicisi tәsadüfi şәkildә seçilir. İzah edici, kartlardan birini çəkir vә onu izah etmeye başlayır. • Vaxt sayan cihaz 60 saniyәyә qurulur vә oyun başlayır.Tabu Azerbaycanca Oyununun Davamı
Tabu Azerbaycanca oyununun davamı üçün aşağıdakı addımları izlәmәk lazımdır:


 • İzah edici, kartda yazılı olan sözü izah etmeye çalışır. Lakin kartda qeyd edilmiş beş qadağa sözü istifad etmeyi bacarmalıdır. Bu sözlere tabu deyilir. • Tәxminçi, izah edicinin dediklәrinә Əsaslanaraq, kartda yazılı olan sözü tƏxmin etmeye çalışır. TƏxminçi, yalnız bir söz deyƏ bilƏr vƏ bu söz kartda yazılı olan sözlƏ eyni olmalıdır. • Hakim, izah edicinin tabu sözlere toxunub-toxunmadığını yoxlayar. Eger izah edici tabu sözlere toxunsan, hakim zöng vurur vә ya sәs çıxarar. Bu halda, izah edicinin komandası bir xal itirir vә növbəti kartı çəkməli olur. • Hakim, tƏxminçinin doğru cavab verib-vermədiyini yoxlayar. Eger tƏxminçi doğru cavab versә, hakim bunu bildirir. Bu halda, izah edicinin komandası bir xal qazanır vә növbəti kartı çəkməli olur. • Hakim, vaxtın bitib-bitmədiyini yoxlayar. Eger vaxt bitib, hakim bunu bildirir. Bu halda, izah edicinin komandası xal qazanmayar vә ya itirmeyar. Növbəti komandanın izah edicisi seçilir. • Oyun bu şәkildә davam edir. Hәr komandadan hәr kәs ən az bir dәfә izah edici olmalıdır.Tabu Azerbaycanca Oyununun Bitməsi
Tabu Azerbaycanca oyununu bitirmek üçün aşağıdakı addımları yerinә yetirmƏk lazımdır:


tabu oyunu azerbaycanca


tabu kartları azerbaycanca


tabu oyunu online azerbaycanca


tabu oyunu indir azerbaycanca


tabu oyunu nasıl oynanır azerbaycanca


tabu oyunu kuralları azerbaycanca


tabu oyunu sözləri azerbaycanca


tabu oyunu cəzalı azerbaycanca


tabu oyunu video azerbaycanca


tabu oyunu yüklə azerbaycanca


tabu oyunu android azerbaycanca


tabu oyunu ios azerbaycanca


tabu oyunu facebook azerbaycanca


tabu oyunu youtube azerbaycanca


tabu oyunu instagram azerbaycanca


tabu oyunu tiktok azerbaycanca


tabu oyununu kim icad etdi azerbaycanca


tabu oyununun tarixi azerbaycanca


tabu oyununun faydaları azerbaycanca


tabu oyununun zorluqları azerbaycanca


tabu oyununda nələr etmək olmaz azerbaycanca


tabu oyununda nələr etmək olar azerbaycanca


tabu oyununda ən yaxşı komanda necə seçilir azerbaycanca


tabu oyununda ən yaxşı taktika nədir azerbaycanca


tabu oyununda ən çox istifadə edilən sözlər nələrdir azerbaycanca


tabu oyununda ən az istifadə edilən sözlər nələrdir azerbaycanca


tabu oyununda ən maraqlı sözlər nələrdir azerbaycanca


tabu oyununda ən çətin sözlər nələrdir azerbaycanca


tabu oyununda ən asan sözlər nələrdir azerbaycanca


tabu oyununda ən komik sözlər nələrdir azerbaycanca


tabu oyununda ən populyar mövzular nələrdir azerbaycanca


tabu oyununda ən nadir mövzular nələrdir azerbaycanca


tabu oyununda ən aktual mövzular nələrdir azerbaycanca


tabu oyununda ən mübahiseli mövzular nələrdir azerbaycanca


tabu oyununda ən sıradışı mövzular nələrdir azerbaycanca


tabu oyununu ailə ilə necə oynamaq olar azerbaycanca


tabu oyununu dostlar ilə necə oynamaq olar azerbaycanca


tabu oyununu sevgili ilə necə oynamaq olar azerbaycanca


tabu oyununu uşaqlar ilə necə oynamaq olar azerbaycanca


tabu oyununu qardaşlar ilə necə oynamaq olar azerbaycanca


tabu oyununu iş yoldaşları ilə necə oynamaq olar azerbaycanca


tabu oyununu sinif yoldaşları ilə necë oynamaq olar azerbajanca


tabü oyününü zoomda necë oyünamaq olar azërbaycancä


 • Oyun, kartların bitməsi vә ya müəyyƏn edilmiş xal həddinə çatılması ilə bitirilir. • Hakim, hәr iki komandanın qazandığı vә itirdiyi xalları sayar vә nəticəni Əlana verir. • Xalları çox olan komanda oyunun qalibi elan olunur. • Oyunun qalibi olan komanda özünü təbrik edir vә rəqibinə təşekkür edir. • Oyunun qalibi olmayan komanda özünü təselli edir vә rəqibinə tәbrik edir. • Hәr iki komanda oyunun keyfiyyətli vә Əylenceli olmasına görә bir-birinә təşekkür edir.Tabu Azerbaycanca Oyununda Nәlәrә Diqqәt Etmәk Lazımdır?
Tabu Azerbaycanca oyununu oynarkәn, aşağıdakı nöqtәlәrә diqqәt etmәk lazımdır:


Tabu Azerbaycanca Oyununda Qadağa Sözlәri İstifadә Etmәmәk
Bu oyunun Ən Əsas qaydası, kartda yazılı olan sözü izah ederken, kartd


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page